מאמרים

image4

הופכים חלום לעסק מצליח

יש לכם חלום, רעיון עסקי או שאיפה להקים עסק עצמאי? לפני שאתם מדפיסים כרטיס ביקור ופותחים תיק ברשויות המס, חשוב לעצור ולתכנן את העסק שלכם בצורה מושכלת, תוך קבלת מספר החלטות עקרוניות לגבי מאפייני העסק, ייעודו והקמת תשתית להתנהלות עסקית אופטימלית.

רו"ח אבי וידן, עו"ד שגיא דותן, מאירה בן-ארי | ספטמבר 2016

על פי נתנוי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2015, משפחת העסקים בישראל מונה כ-547,600 עסקים פעילים. בשנה זו נפתחו כ-53,200 עסקים וכ-40,500 עסקים נסגרו. למרות שמעגל העסקים במגמת עליה ואתו גם כושר ההישרדות של עסקים, עליכם לקחת בחשבון שכמחצית מהעסקים החדשים אינם שורדים לאחר חמש שנות פעילות.

כדי לחזק את היסודות של העסק ולאפשר בסיס לצמיחה ולהצלחה עסקית לאורך זמן, איגדנו עבורכם מספר עקרונות מפתח להקמת עסק ברמת התכנון העסקי, החשבונאי והמשפטי. קיימים סוגים רבים של עסקים ושל יזמים, אשר כל אחד מהווה עולם ומלואו ולכל אחד סיפור אחר ועם זאת, עקרונות מנחים אלו משותפים לכולם.

מיקוד הכיוון העסקי

השלב הראשון בתהליך תכנון והקמת עסק הוא מיקוד הכיוון – תהליך המגדיר את מהות העסק ואת אבני הבניין שלו, ומתווה את התשתית לתכנון ולניהול העסק. בניה נכונה של הכיוון העסקי הינה תנאי הכרחי להצלחה וצמיחה עסקית לאורך זמן.

הסוד של מיקוד עסקי מוצלח הוא שילוב בין תשוקה, כישורים ופוטנציאל עסקי. התשוקה היא הכוח המניע שלכם – זהו צורך עמוק ויציב אשר מעורר עניין והתלהבות ויוצר דחף לפעול ולהתקדם לעבר המטרות שלכם. זוהי האנרגיה שמאפשרת לכם להשקיע ולהתמיד לאורך זמן. אם אינכם מתלהבים ממה שאתם עושים – תתקשו להשאר ברמת האנרגיה הדרושה לצמיחה ולפיתוח עסקי.

הכישורים הם הכוח המאפשר את מימוש התשוקה שלכם הלכה למעשה. כאשר העסק שלכם בנוי על הכישורים המובילים שלכם – אתם נמצאים במקום בו יש לכם את היכולת לממש את מלוא הפוטנציאל שלכם ולהגיע לתוצאות המקסימליות.

הגורם השלישי במשוואת המיקוד העסקי הוא הפוטנציאל העסקי, המאפשר פיתוח הרעיון לעסק העונה על צורך מהותי של הלקוחות, נותן להם ערך גבוה ומאפשר לכם רווחיות וצמיחה מתמשכים. למעשה, מיקוד הכיוון העסקי חייב לתת מענה לצרכים האישיים שלכם ולצרכי קהלי המטרה שלכם בו זמנית, ולתמוך בתשתית עסקית חזקה עם אופק של צמיחה והתפתחות. אבחון של המאפיינים המוטיבציוניים ושל הכישורים שלכם, בשילוב עם רכישת ידע וכלים בתכנון וניהול עסקי – יאפשרו מיקוד אופטימלי של הכיוון העסקי.

בתהליך מיקוד הכיוון העסקי נגדיר את ייעוד העסק – מהי המטרה שלשמה הוקם ומה הערך שהוא מספק ללקוחות הפוטנציאליים; נבנה סל מוצרים ושירותים אופטימלי; נקבע את קהלי המטרה; ניצור בידול עסקי; ונניח את היסודות לבסיס הכלכלי של העסק.

ביחד או לבד?

השלב הבא הוא קבלת החלטה האם להקים את העסק לבד או עם שותפים. עליכם לקחת בחשבון שיקולים אישיותיים ועסקיים ולהבין את היתרונות והמגבלות של האפשרויות השונות כדי להערך בהתאם.

היתרונות בהקמת שותפות:

• שיתוף פעולה בין יזמים בעלי יכולות ותחומי התמחות שונים.
• השתתפות בהשקעה הראשונית.
• חלוקת סיכונים, לרבות הפסדים.
• היכולת לשתף גורם נוסף בהתמודדות היומיומית ובקשיים של הקמת עסק.
• כורח המציאות – שותפות מאפשרת התקשרות עם גופים גדולים והגשת הצעות למכרזים ממשלתיים.

היתרונות בהקמת העסק כיחיד:

• עצמאות בניהול ובקבלת החלטות.
• מניעת קונפליקטים וחיכוכים בין השותפים, הנובעים מניגודי אינטרסים, ערכים וצרכים שונים, ואשר עלולים לפגוע בניהול ובפיתוח העסק.
• אין צורך לחלוק ברווחים ובנכסים של העסק.
• העדר היכולת לחייב אתכם באחריות אישית, אלא על פעולות או החלטות שהתקבלו על ידכם באופן אישי (זאת בשונה משותפות בה כלל השותפים אחראים לכל חובות השותפות ביחד ולחוד).
• במידת הצורך, תוכלו להחליט על סגירת העסק וליישם זאת בפשטות יחסית. בשותפות, לעומת זאת, קיימות מגבלות לפירוקה ולחיסול העסק, ובמקרה של חילוקי דעות קיים צורך לפנות לערכאות משפטיות.

אפשרות נוספת היא להירשם כשותפות מוגבלת. בדרך זו, שותף אחד בלבד ינהל את השותפות ויחוייב בכל חובותיה, בעוד יתר השותפים הם שותפים מוגבלים שאחריותם מוגבלת לגובה השקעתם בלבד.

בדיקת היתכנות ותוכנית עסקית

לפני קבלת ההחלטה הסופית לגבי פתיחת העסק, עליכם לבדוק באיזו מידה הרעיון העסקי ניתן ליישום. על הבדיקה לכלול היתכנות תפעולית, שיווקית, משפטית ופיננסית. בשלב זה יש להעריך את פוטנציאל ההכנסות של העסק ולאמוד את עלויות ההשקעה הראשונית ואת ההוצאות השוטפות ובהן: הוצאות הייצור, השיווק, כוח האדם, עלויות המימון ועוד. במידה ומדובר ברכישת עסק קמעונאי קיים, מומלץ לערוך תצפיות על העסק במספר מועדים רלוונטיים כדי להתרשם מהפעילות בשטח, וזאת מעבר לקבלת דו"חות העסק ולמידע הניתן על ידי המוכרים.

הנתונים שתאספו ישמשו בסיס להכנת תוכנית עסקית שתכלול את תחזית ההכנסות וההוצאות ואת תזרים המזומנים הצפויים בשנים הקרובות, כאשר בשנה הראשונה תכלול התחזית גם פירוט חודשי. התוכנית העסקית מתרגמת את הרעיון העסקי שלכם לתחזית פיננסית ומאפשרת להבין את פוטנציאל הרווחים של העסק והיכן נדרש לשנות את התכנון כדי לשמור על כדאיות כלכלית ולהבטיח רווחיות וצמיחה עסקית. באמצעות התכנית העסקית תוכלו להעריך האם קיימים מספיק מקורות כספיים לצורך ההשקעה הראשונית, האם צפויות תקופות בהן יהיה קיים מחסור במזומנים והאם יש צורך בגיוס מקורות אשראי.

הגדרת העסק לצורך רישום ברשויות המס

לאחר בדיקת היתכנות ובניית תוכנית עסקית, עליכם להחליט כיצד לרשום את העסק. לשם כך, חשוב להבין את ההבדלים המהותיים בין הישויות העסקיות השונות.

עוסק פטור או עוסק מורשה?

עוסק פטור הוא עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על סך של 99,006 ₪ בשנה (נכון לשנת 2016) והוא אינו נמנה על קבוצת בעלי מקצוע שהמחוקק אינו מאפשר להם להיות עוסק פטור. אם אתם נמנים על קבוצה זו, או שהכנסותיכם השנתיות עולות על 99,006 ₪ – תוכלו להרשם כעוסק מורשה.

עוסק מורשה חייב לגבות מע"מ מלקוחותיו ולהעבירו, בניכוי המע"מ ששילם בגין הוצאות העסק, לאוצר. לעומת זאת, עסקאותיו של עוסק פטור פטורות מתשלום מע"מ בגינן והוא אינו יכול לקבל בחזרה את המע"מ הכלול בתשלומיו. יש לציין כי הפטור הינו רק מתשלום מע"מ ולא מתשלום מס הכנסה או ביטוח לאומי.

כעיקרון, אם לקוחות העסק הם אנשים פרטיים שאינם זקוקים לחשבונית מס עבור קנייתם, הרישום כעוסק פטור מהווה יתרון כיוון שאין צורך להוסיף למחיר מע"מ וכך ניתן להציע מחיר נמוך יותר בשיעור המע"מ או, לחליפין, להרוויח את ההפרש. בנוסף, לעוסק פטור יש הקלות בניהול החשבונות והוא אינו חייב בדיווח למע"מ כל חודש או חודשיים אלא רק פעם בשנה.

לעומת זאת, מי שלקוחותיו הם עוסקים מורשים אחרים, לא יהיה יקר יותר כעוסק מורשה כיוון שהלקוחות יוכלו לקזז את המע"מ שישלמו לו מתשלומי המע"מ שיגבו מלקוחותיהם. כמו כן, כעוסק מורשה יוכל לקזז את המע"מ הכלול בהוצאותיו מתשלומי המע"מ שיגבה על המכירות. כאשר ההשקעה הראשונית גבוהה, או כאשר הוצאות העסק גבוהות מהכנסותיו, עוסק מורשה יוכל לקבל החזר בגין הוצאות המע"מ. יש לציין כי ישנם המחליטים להירשם כעוסק מורשה מטעמי תדמית – כדי שלקוחותיהם לא ידעו שהם "קטנים" ושמחזורם נמוך מסכום התקרה של עוסק פטור.

שותפות או חברה?

הקמת שותפות מחייבת קיומם של שני שותפים לפחות, בעוד שחברה יכולה להיות מוקמת גם על ידי יחיד. להבדיל משותפות, חברה היא אישיות משפטית נפרדת מבעליה. כל אדם (למעט חריגים הקבועים בחוק) רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרותיה אינה נוגדת את החוק, המוסר או תקנת הציבור. מקובל שהגופים העסקיים הגדולים במשק הם חברות, אך גם יזם מתחיל יכול להקים חברה ולהיות בה הבעלים, הדירקטור, המנהל והעובד. ישנם מספר סוגים של חברות, אך לצורך ענייננו נתמקד בחברה הפרטית בערבות מניות (חברה בע"מ).

"הולדת" החברה ברישומה ברשם החברות שבמשרד המשפטים. לצורך הקמת חברה יש צורך בחתימה על תקנון, שהוא המסמך המייסד אשר מבטא את ההסכמה היסודית שבין מקימי החברה, בינם לבין עצמם ובינם לבין החברה.

חשוב לקחת בחשבון כי לחברה עלויות נוספות הכוללות אגרת רישום ואגרה שנתית, הנהלת חשבונות כפולה, דו"חות כספיים הכוללים מאזן שיש להגיש בסוף השנה ומחויבויות נוספות לצורך ניהול ספרים. בהנהלת חשבונות כפולה יש לרשום תשלומים ותקבולים, לנהל מעקב והתאמות אחר חשבונות הבנק, קופות העסק וכרטיסי האשראי, הספקים והלקוחות.

היתרונות בהקמת חברה:

• יתרונות משפטיים הכוללים את ההגנה המשפטית המוקנית לבעליה, כאשר במקרה של הפסדים או אי קיום התחייבויות, בעלי המניות מחויבים רק עד לסכום ההשקעה הראשונית בהון המונפק, או לערבויות אישיות שנתנו לחברה. בנוסף, קיימת לבעלי החברה הגנה משפטית בגין פעולות או מחדלים של החברה.
• גיוס הון נוסף לחברה יכול להתבצע באמצעות צירוף בעלי מניות חדשים, הנפקת אגרות חוב ועוד.
• בעלי מניות יכולים לבצע "אקזיט" מהיר בדרך של מכירת מניותיהם, מבלי שיש בפעולה זו כדי לשנות את מבנה החברה או את פעילותה ואופן ניהולה השוטף ומבלי שהדבר מחייב שינויים כלשהם במסמכי הייסוד של החברה.
• ניתן להגדיר סוגים שונים של מניות, כאשר כל סוג מקנה זכויות אחרות. כך יכולה מניה להקנות רק זכות לקבלת רווחים, בעוד סוג מניות אחר יכול להקנות זכויות הצבעה, ובאופן כזה ניתן ליצור בחברה הפרדה בין עצם הבעלות בחברה לבין הזכות לנהל את החברה ולמנות דירקטורים.
• חברה, בהיותה יישות משפטית נפרדת, ממשיכה להתקיים ולהתנהל כרגיל גם כאשר אחד מהבעלים פורש או כאשר רוצים לצרף בעל מניות נוסף. זאת לעומת שותפות, שבה כל מהלך של צרוף או פרישת שותף מהווה, למעשה, הקמה של שותפות חדשה, גם אם לא חל שינוי במספרה ובשמה.
• יתרונות מיסוי ובהם שיעור מס נמוך משיעור המס השולי של היחיד. הדבר בולט כאשר לא ניתן לחלק חלק מרווחי החברה, אם משום שהם מיועדים להשקעה בעסק או להחזר הלוואות שניתנו בעת הקמת העסק.

לסיכום, לחברה עלויות גבוהות יותר של אגרות, הנהלת חשבונות ודו"חות כספיים, אך מנגד יש לה יתרונות משפטיים ומיסויים. מבחינה משפטית טהורה קיימת עדיפות ברורה להתאגדות כחברה ולכן השאלה אם להתאגד כחברה אם לאו היא בעיקרה כלכלית ותלויה בעיקר בגובה ההכנסות בעסק. ככל שהעסק גדול יותר, רמת הסיכון גבוהה יותר, רמת ההשקעה והכספים שלא ניתן למשוך גבוהים יותר וככל שישנם יותר גורמים המעורבים בהקמת העסק – גוברת הכדאיות להקמת חברה.

יוצאים לדרך

לאחר שיצרתם מיקוד עיסקי, בניתם תוכנית עסקית וקיבלתם החלטה על אופן הגדרת ורישום העסק, הגיע שלב היישום. הצעדים שיהיה עליכם לנקוט תלויים במהות העסק, בגודלו ובמורכבותו. להלן המתווה השכיח לצעדים הראשונים בעסק, המהווים את התשתית לפעילות עסקית אפקטיבית:

• עריכת תקנון, ו/או הסכם מייסדים או הסכם שותפות, במקרה שמדובר בעסק של יותר מאדם אחד.
• חתימה על חוזים רלוונטיים כגון: חוזה רכישה, חוזה שכירות, ביטוח, הסכמים עם ספקים וכו'.
• בניית אסטרטגיה עסקית שתכלול את מטרות העסק והדרך להשגתן.
• קביעת מבנה ארגוני.
• בניית אסטרטגיה שיווקית.
• גיוס כוח אדם.
• גיוס מקורות מימון.
• פתיחת תיקים ברשויות המס.

זה הזמן להרתם לעבודה ולגייס את האנרגיות הדרושות לתכנון והקמת העסק שלכם. ככל שתקפידו על תכנון נכון ותבנו תשתית עסקית מושכלת, כך יהיה לכם קל יותר בניהול השוטף ובקבלת החלטות בהמשך הדרך. שלב ביסוס העסק הוא אמנם אחד השלבים הקשים והמאתגרים ביותר, אך זהו שלב מהנה מאוד המלווה בתחושות חזקות של סיפוק והגשמה.

ברכת הצלחה לכל היזמים והעסקים שבדרך!